Odbiór prawa jazdy

odbiór prawa jazdy

Egzamin państwowy na prawo jazdy zakończony wynikiem pozytywnym umożliwia wydanie kandydatowi na kierowcę dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia czyli prawa jazdy.

Aby odpowiedni urząd mógł wydać prawo jazdy należy uiścić opłatę za wydanie dokumentu w wysokości 100zł 50gr.

Następnie w przeciągu 30 dni będzie wydane prawo jazdy.

Poniżej link do strony na której można sprawdzić aktualny status dokumentu:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Wroć do działu Porady